Real virtuality

Emerald Forest Hotel is een unieke simulatie waarbij management skills getraind worden op een motiverende manier. De simulatie is volledig web-based en gebruikt vrijwel alle social media. Emerald Forest Hotel is veel meer dan een game. Deze hotel simulatie is al gebruikt door meer dan 15.000 deelnemers uit 25+ landen. De vaardigheden die getraind worden focussen op: creativiteit, commercieel calculeren, management en promotie skills.

De game is Engelstalig, maar 'tasks' kunnen in een willekeurige taal gegeven worden. De laatste versie van de game, volledig aangepast aan Corona, maakt het mogelijk volledig online te werken en nog steeds attractief te zijn. Onderdelen kunnen op simpele wijze, wanneer dit weer mogelijk is, naar 'live' gezet worden. Dan kan ook het volledige promo-pakket met vlaggen, banners, visitiekaartjes etc. weer gebruikt worden.

As real as it gets!

De simulatie is bijzonder, omdat de ontwikkelde storyline zeer realistisch is. Al twaalf jaar bezit de family Bergman het Emerald Forest Hotel. De CEO Jill Jandal heeft de dagelijks leiding. Net als bij de collega-hotels, is het belangrijk een goede positie op Google-SERP te hebben en daar werkt het hotel permanent aan, net als aan de 'presence' op social media.

Social media spelen een belangrijke rol in de game. De 'content' van Emerald Forest Hotel bestaat verder onder andere uit duizende foto’s op Flickr, een eigen kanaal op YouTube, aanwezigheid op Linkedin en meer. Check zelf EmeraldForestHotel in Google en u ziet onze online 'presence'; dit is real virtuality! De Game wordt voor alle partners gepersonaliseerd, is innovatief, spannend en intensief.

Internationaal

Emerald Forest Hotel is een internationale simulatie en draait om een competitie op winst en creativiteit voor de deelnemers die het hotel overnemen als managementteam. Het hotelconcept waar alles omdraait is herkenbaar in vrijwel heel de wereld. We zijn ook trots dat de simulatie onderdeel is geweest van het Life Long Learning project Transfer of innovation van de Europese Commissie.
Een overzicht van een deel van de ontwikkelde concepten ziet u op deze pagina.
De simulatie wordt gebruikt door een groot aantal Hogescholen en bedrijven zoals:

 • Birmingham City University (UK)
 • UCLL University a.s. (Belgium)
 • Rotterdam University of a.s. (Netherlands)
 • Tallinn University of Technology (Estonia)
 • Vidzeme University a.s. (Latvia)
 • Liverpool John Moores University a.s. (UK)
 • St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)
 • Breda University of a.s. (Netherlands)
 • Karlshochschule international university (Germany)
 • en veel meer, misschien u?

Preferred partners

Ons virtuele hotel werkt ook met een aantal geselecteerde preferred partner. Innovatieve bedrijven die actief zijn in de werkelijke hospitality industry en die een kundige bijdrage doen aan de simulatie en interessante producten aanbieden. We zijn trots dat we onze eerste partner kunnen aankondigen:

 • Apaleo, het innovatieve cloud platform waarmee agile gewerkt kan worden met met (open) state-of-the-art PMS software .
 • Uw bedrijf?

Check de Promo

Een introductie van Emerald Forest Hotel door spokeswoman 'Cat' vindt u hier.